• .
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9

เรื่องเด่น | ดูทั้งหมด
  • สมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก เยี่ยมอิบนูอัฟฟานและธุรกิจในเครื่อ
  • สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล
  • คุณหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาการปรับโครงสร้างหนี้ในอิสลาม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยธนาคารชาติมาเลยเซีย ณ โรงแรม Sama Sama KLIA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
  • สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด (สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน) ลงนามการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้....
  • สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โซนนราธิวา นำผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ศึกษาดูงานที่ KOPERASI PESERTA-PESERTA FELCRA GUGUSAN BUKIT TANDAK KELATAN BERHAD. ณ ประเทศมาเลเซีย
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9
เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ชำระเงิน
  • กิจกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย