• .
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9

เรื่องเด่น | ดูทั้งหมด
  • ผู้จัดการ ธกส.สาขาปัตตานี มาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
  • สมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก เยี่ยมอิบนูอัฟฟานและธุรกิจในเครื่อ
  • สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล
  • คุณหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาการปรับโครงสร้างหนี้ในอิสลาม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยธนาคารชาติมาเลยเซีย ณ โรงแรม Sama Sama KLIA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
  • สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด (สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน) ลงนามการเป็นสมาชิกบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเร็วๆ นี้....
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9
เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ชำระเงิน
  • กิจกรรม  15 ก.ย. 2558 ประกาศปิด รายออิดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436
2 ส.ค. 2558 ประกาศปิดทำการ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ( วันแม่แห่งชาติ )
ดูทั้งหมด
 


  18 ม.ค. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด
12 ม.ค. 2560 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา
16 พ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สาขารูสะมีแล และบัญชีพัสดุ
10 พ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สาขารูสะมีแล และบัญชีพัสดุ
5 พ.ย. 2558 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี สาขารูสะมีแล
ดูทั้งหมด
 

ออกแบบและพัฒนาโดย