• .
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9

เรื่องเด่น | ดูทั้งหมด
  • อัลฮัมดูลิลละห์ จากความพยายามและความร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน จำกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ
  • ผู้จัดการ ธกส.สาขาปัตตานี มาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
  • สมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก เยี่ยมอิบนูอัฟฟานและธุรกิจในเครื่อ
  • สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล
  • คุณหวันอับดุลรอณี  เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ฯ มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาการปรับโครงสร้างหนี้ในอิสลาม ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยธนาคารชาติมาเลยเซีย ณ โรงแรม Sama Sama KLIA ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9
เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ชำระเงิน
  • กิจกรรม  15 ก.ย. 2558 ประกาศปิด รายออิดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436
2 ส.ค. 2558 ประกาศปิดทำการ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ( วันแม่แห่งชาติ )
ดูทั้งหมด
 


  13 มี.ค. 2560 ประกาศการรับสมัครผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการจัดตั้งโรงเรียนอิบนูอัฟฟาน
20 ก.พ. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (ขยายระยะเวลารับสมัครรอบที่ 3)
13 ก.พ. 2560 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเร่งรัดหนี้
9 ก.พ. 2560 ประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อและเร่งรัดหนี้
5 ก.พ. 2560 ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) (ขยายระยะเวลารับสมัครรอบที่ 2)
ดูทั้งหมด
 

ออกแบบและพัฒนาโดย