• .
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9

เรื่องเด่น | ดูทั้งหมด
  • .
  • อัลฮัมดูลิลละห์ จากความพยายามและความร่วมมือของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่และสมาชิกของสหกรณ์ อิบนูอัฟฟาน จำกัดที่ผ่านเกณฑ์มาตฐานสหกรณ์ ประจำปี 2559 ในระดับดีเลิศ
  • ผู้จัดการ ธกส.สาขาปัตตานี มาอวยพรปีใหม่ให้กับผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
  • สมาคมอิสลามสุไหงโก-ลก เยี่ยมอิบนูอัฟฟานและธุรกิจในเครื่อ
  • สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด โดยมีประธาน ผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายลงทุน เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บ.ฮิดายะห์คอนโดเทล
jquery photo gallery by WOWSlider.com v7.9
เงินฝาก สินเชื่อ บัตร ชำระเงิน
  • กิจกรรม  15 ก.ย. 2558 ประกาศปิด รายออิดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ.1436
2 ส.ค. 2558 ประกาศปิดทำการ เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ( วันแม่แห่งชาติ )
ดูทั้งหมด
 


  25 เม.ย. 2560 ประกาศผู้ผ่านสอบคัดเลือกสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนอิบนูอัฟฟาน
13 เม.ย. 2560 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
10 เม.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
2 เม.ย. 2560 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
30 มี.ค. 2560 ประกาศมอบทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี
ดูทั้งหมด
 

ออกแบบและพัฒนาโดย