ประกาศวันที่ 19 ก.ค. 2560 ผู้เข้าชม : 2627

ข่าวสาร : โรงเรียนเอกชนในซาอุฯ จะเปิดสอนวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กหญิง

ซาอุฯ เตรียมเปิดสอนวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กหญิงแล้วโรงเรียนเอกชนในซาอุฯ จะเปิดสอนวิชาพลศึกษาสำหรับเด็กหญิง

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย  เปิดเผยว่า จะเริ่มเปิดสอนวิชาพละศึกษาสำหรับนักเรียนหญิง ในโรงเรียนของรัฐบาลในปีการศึกษาหน้า นับเป็นการสิ้นสุดการรอคอยในการปฏิรูปด้านสังคมในประเทศอิสลามแห่งนี้

การเรียนการสอนวิชาพละศึกษาสำหรับผู้หญิง เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากมายในราชอาณาจักรฯ ซึ่งตามแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมมีความเห็นว่า เป็นเรื่องที่ค่อนข้างโลดโผนสำหรับผู้หญิง และเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น โรงเรียนเอกชนเพียงบางแห่งเท่านั้นที่เปิดสอนพละศึกษา ถึงแม้จะมีการผนวกวิชานี้เข้าไว้ในหลักสูตรก็ตาม

ซาอุดี้อาระเบีย ดำเนินรอยตามการแปลความชารีอะฮ์ และขนบธรรมเนียมชนเผ่าอย่างเคร่งครัด โดยผู้หญิงต้องมีผู้ปกครองชายคอยดูแลตลอดชีวิต รวมทั้งต้องแต่งกายเรียบร้อยตามที่มีการกำหนด และผู้หญิงห้ามขับรถ
ในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลซาอุ ฯ เริ่มนำการปฏิรูปเข้ามาเพื่อสร้างโอกาสให้กับสตรี และขยายการมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการจ้างงาน

สภาชูรอได้อนุมัติให้เริ่มเปิดสอนวิชาพละศึกษาตั้งแต่ปี 2014 แต่ยังไม่เคยมีการนำมาใช้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากถูกบรรดาอุละมะอฺขัดขวาง โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา สภาชูรอได้เปิดโอกาสให้มีการออกใบอนุญาตตั้งสถานออกกำลังกายสำหรับสตรี ซึ่งยังต้องผ่านการอนุมัติอีกหลายขั้นตอน


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย