ประกาศวันที่ 23 ม.ค. 2561 ผู้เข้าชม : 1358

ข่าวสาร : ผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลาม

ผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลาม

21 มค. 61

ผู้นำ 3 ศาสนา ร่วมเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลาม

 

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ มัสยิดสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ถนนญาณวิโรจน์ ตำบลจันทนิมิต คณะกรรมการสมาคมทะมิลอิสลามจันทบุรี ได้จัดให้มีพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลมุสลิมจันทบุรี ศูนย์กลางอิสลาม ประจำจังหวัดจันทบุรี โดยอาจารย์ ชาริฟ ศรีเจริญ รองจุฬาราชมนตรี และ นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำผู้นำทางศาสนา อิสลาม พุทธ คริสต์ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมเป็นเกียรติและร่วมพิธีเปิดอาคารสมาคมทะมิลอิสลามจันทบุรี

เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา และศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาค รัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อการช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์และสังคมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมของสมาชิกในสมาคม เป็นสถานที่พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของสมาชิก เป็นองค์กรที่มิได้หาผลประโยชน์หรือหวังผลกำไรแต่อย่างใดและมี นายมูฮาหมัด ฟารุค เป็นสมาคม ฯ

 

www.dailynews.co.th


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย