ประกาศวันที่ 1 พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 271

ข่าวสาร : ธปท.ลดออกพันธบัตรเดือน พ.ย.

ธปท.ลดออกพันธบัตรเดือน พ.ย.

ธปท.ลดออกพันธบัตรเดือน พ.ย.

 

หวังหยุด “เงินร้อน” ใช้ไทยหลบเก็งกำไร-ป่วนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเป็นการปรับความสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ลดวงเงินการออกพันธบัตร ธปท.ประจำเดือน พ.ย.61 ลง จากยอดการออกพันธบัตรในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา โดยจากยอดในเดือน ต.ค.ที่มีการออกพันธบัตร ธปท.ทั้งสิ้น 470,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 345,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าพันธบัตรที่ลดลงทั้งสิ้น 125,000 ล้านบาท และเป็นการลดลงของพันธบัตร ธปท. อายุ 6 เดือนเป็นหลัก

โดยในเดือน พ.ย. ธปท.จะมีการออกพันธบัตร ธปท.อายุ 91 วัน หรือ 3 เดือนทั้งสิ้น 4 ครั้ง ครั้งละ 40,000 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 160,000 ล้านบาท ลดลงจากยอดการออกในเดือน ต.ค.ที่ออกพันธบัตร ธปท. 5 ครั้ง วงเงิน 200,000 ล้านบาท หรือลดลง 40,000 ล้านบาท ขณะที่ออกพันธบัตร ธปท.อายุ 6 เดือน ในเดือน พ.ย.มีทั้งสิ้น 120,000 ล้านบาท เป็นการออก 4 ครั้ง ครั้งละ 30,000 ล้านบาท จากเดือน ต.ค. ที่เคยออกพันธบัตร ธปท. อายุ 6 เดือนทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาทหรือลดลง 80,000 ล้านบาท โดยออกพันธบัตร ธปท. 5 ครั้ง ครั้งละ 40,000 ล้านบาท

ขณะที่พันธบัตร ธปท.ระยะยาว ในเดือน พ.ย.จะออกพันธบัตร 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 1 ปี วงเงิน 25,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท.อายุ 2 ปี วงเงิน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตรอายุ 3 ปีวงเงิน 20,000 ล้านบาท ลดลงจากในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง ธปท.ออกพันธบัตร ธปท. 3 รุ่น โดยเป็นพันธบัตร ธปท.อายุ 1 ปี วงเงิน 35,000 ล้านบาท พันธบัตร ธปท. อายุ 2 ปีวงเงิน 20,000 ล้านบาท และพันธบัตร FRB อายุ 3 ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาท โดยลดลงทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา ธปท.ระบุ ภาวะที่เศรษฐกิจการเงินของโลกที่มีความผันผวนสูงมาก และมีเงินระยะสั้นจากต่างประเทศเข้ามาพักเก็งกำไร หรือลงทุนระยะสั้นๆในประเทศไทยมากกว่าปกติ เนื่องจากเห็นว่าเป็นแหล่งพักเงินที่มีความปลอดภัยสูง หรือ Safe Haven ประกอบกับเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยมีความผันผวนสูง ดังนั้น การลดวงเงินออกพันธบัตร ธปท.จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะใช้เพื่อดูแลค่าเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศให้สมดุลมากขึ้น.

ที่มา : News-Thairath


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย