ประกาศวันที่ 7 พ.ย. 2561 ผู้เข้าชม : 255

ข่าวสาร : ไทยขนเงินไปนอก 4 แสนล้าน ซื้อกิจการ-ย้ายฐานผลิตลดลงทุนตลาดหุ้น

ไทยขนเงินไปนอก 4 แสนล้าน ซื้อกิจการ-ย้ายฐานผลิตลดลงทุนตลาดหุ้น

 

ไทยขนเงินไปนอก 4 แสนล้าน ซื้อกิจการ-ย้ายฐานผลิตลดลงทุนตลาดหุ้น

ธปท.เผย 9 เดือน ไทยหอบเงินลงทุนต่างประเทศ 4.48 แสนล้านบาท ทั้งย้ายฐานการผลิต–ซื้อกิจการ ขณะที่ตลาดทุนโลกผันผวน ส่งผลนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในตลาดทุนโลกไม่มาก ส่วนทางต่างชาติลงทุนในไทยต่อเนื่องเช่นกัน แต่ลดการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานการนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทยและนักลงทุนไทย ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ของปี 2561 พบว่า ปีนี้ยังมีบริษัทและนักลงทุนไทยนำเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำไปลงทุนโดยตรงในบริษัททั้งการย้ายฐานการผลิตหรือซื้อกิจการบริษัทในต่างประเทศ และการลงทุนในตลาดทุนของต่างประเทศ โดย 9 เดือนนี้มีเงินของบริษัทและนักลงทุนออกไปลงทุนในต่างประเทศผ่านการลงทุนทั้ง 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 14,020 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย 448,640 ล้านบาท (32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)

ทั้งนี้ ในส่วนของการออกไปลงทุนโดยตรง หรือทีดีไอนั้น มีเงินลงทุนในต่างประเทศรวมสุทธิทั้งสิ้น 11,968 ล้านบาท หรือคิดเป็นเงินไทย 382,976 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาเป็นเงินลงทุนโดยตรงในสหราชอาณาจักร และอันดับ 3 คือ การลงทุนโดยตรงของบริษัทไทยในประเทศจีน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนทั้งปี ซึ่งมีเงินลงทุนโดยตรงของบริษัทและนักลงทุนไทยในต่างประเทศทั้งสิ้น 18,632 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ถือว่ายังเป็นแนวโน้มที่มีการออกไปลงทุนที่ต่อเนื่อง

ส่วนของการลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศ มีนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศสุทธิ 2,052 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยทั้งสิ้น 65,664 ล้านบาท โดยเป็นการนำเงินออกไปลงทุนสุทธิในไตรมาส 1 และไตรมาส 3 ของปี แต่ในไตรมาส 2 นั้น มีการคืนเงินลงทุนที่อยู่ต่างประเทศกลับเข้ามาในประเทศ และเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ที่ทั้งปีมีเงินของนักลงทุนไทยออกไปลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศสุทธิ 11,551 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนทิศทางของการออกไปลงทุนในตลาดทุนต่างประเทศของนักลงทุนไทยปีนี้ถือว่าลดลงต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะมีผลมาจากความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนปีนี้ค่อนข้างสูง โดยนักลงทุนออกไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศทั้งสิ้น 4,726 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทย 151,232 ล้านบาท แต่ในส่วนของตราสารหนี้ต่างประเทศ นักลงทุนไทยได้มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ และนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,675 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 85,600 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธปท.ยังได้รายงานยอดเงินลงทุนจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วย โดยพบว่า เงินลงทุนโดยตรงนั้นมีบริษัทและนักลงทุนต่างชาติ เข้ามาลงทุนในไทยมากกว่าทั้งปีที่ผ่านมาแล้ว โดยมียอดเงินลงทุนโดยตรง 9,390 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 300,480 ล้านบาทมากกว่าทั้งปี 2560 ที่มีเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 8,046 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ของไทยในปีนี้ลดลงอย่างมากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการไหลออก 1,682 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 53,824 ล้านบาท จากทั้งปีที่ผ่านมาที่เป็นการไหลเข้าสุทธิ 9,401 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเป็นการไหลออกจากตลาดหุ้นไทยเป็นหลัก.

ที่มา : ไทยรัฐทีวี


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย