ประกาศวันที่ 21 ม.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 104

ข่าวสาร : ตะลึง! สถิติ มุสลิมใหม่ ทั่วโลกจากประเทศต่างๆ

ตะลึง! สถิติ มุสลิมใหม่ ทั่วโลกจากประเทศต่างๆ

เยอรมัน : ชาวเยอรมันเข้ารับอิสลาม มุสลิมใหม่ กว่า 4,000 คนทุกปี ตัวเลขชาวเยอรมันทั้งหมดที่เข้ารับอิสลาม มีอยู่ราว 100,000 คน

สหรัฐอเมริกา : อ้างอิงจากหลายแหล่งข่าว มีชาวอเมริกันเข้ารับอิสลาม มุสลิมใหม่ ปีละกว่า 20,000 คน ทุกปี

ไอร์แลนด์ : ชาวไอริชเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามประมาณปีละกว่า 500 คน อิสลามเป็นศาสนาที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในไอร์แลนด์ โดยจำนวนมุสลิมที่บันทึกได้ในการสำรวจสำมโนประชากร ปี 2011 มีอยู่ราว 48,130 คน คาดว่า มุสลิมในไอร์แลนด์ จะมีจำนวนถึง 100,000 คน ภายในปี 2020

สเปน : ชาวสเปนเข้ารับอิสลาม มุสลิมใหม่ ปีละประมาณ 2,000 – 4,000 คน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีชาวสเปนเข้ารับอิสลามรวมทั้งสิ้นประมาณ 50,000 คน


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย