ประกาศวันที่ 9 ก.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 1171

ข่าวสาร : ฮัจย์ 2562 เที่ยวแรก สนามบินนราฯ

ฮัจย์ 2562 เที่ยวแรก สนามบินนราฯ

          ที่อาคารอเนกประสงค์ท่าอากาศยานนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่ง และอำนวยพรแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย รอบปฐมฤกษ์

             นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การประกอบพิธีฮัจญ์ เป็นบทบัญญัติของศาสนาอิสลามประการสำคัญ ซึ่งกำหนดแก่มุสลิมที่มีความสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต จึงถือเป็นศาสนกิจสำคัญที่ชาวมุสลิมทุกคนมีความมุ่งหวังที่จะเดินทางไป ประกอบศาสนกิจ อันสำคัญนี้ให้ได้

                ดังนั้น ในเทศกาลฮัจญ์ทุกปี จะมีพี่น้องมุสลิมทั่วทุกมุมโลกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย จำนวนประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมรวมอยู่ด้วย จำนวน 8,462 คน เป็นพี่น้องจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3,892 คน และเป็นพี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,305 คน

               สำหรับเทศกาลฮัจญ์ประจำปี 2562 ฮิจเราะห์ศักราช 1440 จะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และเดินทางผ่านท่าอากาศยานต่างๆ 4 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานนราธิวาส ในส่วนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ที่เดินทางจากท่าอากาศยานนราธิวาสไปยังท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย กำหนดไว้ 5 วัน ระหว่างวันที่ 4 ถึง 8 กรกฎาคม 2562 จำนวน 9 เที่ยวบิน 28 บริษัท มีผู้เดินทางทั้งสิ้น 2,601 คน

 

             นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ตลอดมา เพื่อให้พี่น้องมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย และได้ประกอบศาสนกิจอันสำคัญยิ่งอย่างสมบูรณ์ การประกอบพิธีฮัจญ์นอกจากจะเป็นการไปประกอบศาสนกิจที่ได้ถูกกำหนดไว้ในหลัก การของศาสนาอิสลามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม ให้เราได้รู้จักและศึกษาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้คนจำนวนมาก

 

                   ดังนั้น พี่น้องมุสลิมที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องแสดงเอกลักษณ์ ความเป็นมุสลิมไทยที่ดีงามอย่าง โดดเด่นให้กับพี่น้องมุสลิมประเทศอื่นๆได้มองเห็น นั่นก็คือการรักษา  อัตลักษณ์ของมุสลิมไทยที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ รักสันติ เป็นต้น พี่น้องมุสลิมทั้งหลายที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ก็คือผู้แทนประเทศไทยที่เป็น ทูตสันติภาพในการสร้างสันถวไมตรีกับประชาคมโลกนั่นเอง เพราะฉะนั้น พี่น้องทุกท่านจงภูมิใจเช่นเดียวกับคนไทยทั่วประเทศที่ภาคภูมิใจกับ  พี่น้องที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ด้วย

           สำหรับ บรรยากาศการเดินทางที่ท่าอากาศยานนราธิวาสคึกคักตั้งแต่เช้า มีครอบครัวและญาติพี่น้องเดินทางมาส่งผู้ไปแสวงบุญจำนวนมาก  ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้จัดกำลังมาดูแลความเรียบร้อยอย่าง เต็มที่ตั้งแต่ประตูทางเข้า ทุกคนจะต้องเดินผ่านเครื่องเอกเซเรย์ รวมถึงตรวจกระเป๋าอย่างละเอียดทุกคน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุด ทั้งนี้เที่ยวบินแรกด้วยเครื่องบินแอร์บัส A330-300 เวลา 10.35 น. เวลาประเทศไทย และจะถึงท่าอากาศยานมาดีนะห์ในเวลา 16.40 น. เวลาประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

 ที่มา:  www.innnews.co.th

          http://news.muslimthaipost.com/news/32881

 


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย