ประกาศวันที่ 21 ส.ค. 2562 ผู้เข้าชม : 591

ข่าวสาร : ทำไมศาล EU ตัดสินเนื้อฮาลาล-โคเช่อร์ ติดป้ายออร์แกนิคไม่ได้ เพราะ?

ทำไมศาล EU ตัดสินเนื้อฮาลาล-โคเช่อร์ ติดป้ายออร์แกนิคไม่ได้ เพราะ?


 

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์:  ทำไมศาล EU ตัดสินเนื้อฮาลาล-โคเช่อร์ ติดป้ายออร์แกนิคไม่ได้ เพราะ?

ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรป ได้มีคำตัดสินเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่า เนื้อสัตว์ที่ผ่านการเชือดแบบฮาลาลและโคเช่อร์ ไม่อาจติดป้ายว่าเป็น “ออร์แกนิค” เพราะไม่ได้ทำให้สัตว์หมดความรู้สึกก่อนทำการเชือด และว่า เครื่องหมาย “ออร์แกนิค” มาจากฟาร์มที่กำหนดสวัสดิภาพของสัตว์ตามมาตรฐานสูงสุด

คำตัดสินยังสรุปว่า การทำให้สัตว์หมดความรู้สึกหรือสลบ ส่วนมากจะทำผ่านการใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า หรือการทุบที่สมอง ซึ่งจะช่วยลดความเจ็บปวด ทุรนทุราย ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของมาตรฐานออร์แกนิค
แม้กระนั้น ปศุสัตว์ส่วนใหญ่ที่ถูกฆ่าในโรงเชือดสัตว์ฮาลาลในปัจจุบัน ก็จะถูกทำให้หมดความรู้สึกก่อนเชือด ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่กำหนดกัน

สำนักงานมาตรฐานอาหาร (Food Standards Agency – FSA) ระบุว่า ประมาณ 88 % ของปศุสัตว์ที่เชือดผ่านวิธีฮาลาล จะถูกทำให้หมดความรู้สึกก่อน โดยใช้เทคนิคที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายอิสลาม แต่ มีเพียงส่วนน้อยของเนื้อฮาลาล และทั้งหมดของเนื้อโคเช่อร์ ไม่ได้ผ่านการทำให้สัตว์หมดความรู้สึกก่อนเชือด

คดีนี้ถูกนำขึ้นสู่ศาล EU โดยสมาคมสวัสดิภาพสัตว์ฝรั่งเศส ในปี 2012 โดยสมาคม ฯ ร้องเรียนว่า เนื้อสัตว์ฮาลาลไม่ควรได้รับมาตรฐานออร์แกนิค

กฎระเบียบเกี่ยวกับพิธีเชือดสัตว์ทั้งในศาสนาอิสลาม และยูดาย ค่อนข้างซับซ้อน หากจะให้เป็นฮาลาลที่แท้จริง สัตว์จะต้องมีสุขภาพที่สมบูรณ์ และต้องเชือดโดยมุสลิม ด้วยการใช้มีดที่คมกริบเชือดตัดหลอดลม และหลอดเลือดแดงให้ขาดในคราวเดียวกัน ซึ่งจะทำให้เลือดไหลออกจากซากสัตว์จนหมดตัว

ในปี 2012 สมาคม FSA รายงานว่า ประมาณร้อยละ 12 ของ วัว แกะ หมู และสัตว์ปีก จำนวน 940 ล้านตัว ถูกเชือดด้วยวิธีฮาลาลทุกปี เป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากมีการทำให้สัตว์หมดความรู้สึกแต่ไม่ตาย โดยใช้เครื่องมืออิเล็กโทรนิค ก่อนทำการเชือดตามวิธีที่กำหนด

ที่มา: www.independent.co.uk


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย