ประกาศวันที่ 1 มี.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 214

ข่าวสาร : งาน ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยอิสลามศึกษาและระดมทุนเพื่อมัสยิด ม.อ. ปัตตานี 29 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 ผู้จัดการใหญ่และรองผู้จัดการบริหารสหกรณ์พร้อมผํ้จัดการสาขาโกลก ร่วมรับประทานอาหารและบริจาคเพื่อระดมทุนปรับปรุงและสร้างรั่วมัสยิด ม.อ.ปัตตานี

ในงาน ครบรอบ 30 ปี วิทยาลัยอิสลามศึกษาและระดมทุนเพื่อมัสยิด ม.อ. ปัตตานี
29 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย