ประกาศวันที่ 2 มี.ค. 2563 ผู้เข้าชม : 54

ข่าวสาร : งาน มหกรรมแสดงสินค้า ประเทศไทย-มาเลเซีย EXPO 2020 Pattani Asean Mall

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 นายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี
ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์ อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด
ได้เข้าร่วมพิธีเปิด งาน มหกรรมแสดงสินค้า
ประเทศไทย-มาเลเซีย EXPO 2020 Pattani Asean Mall
_

พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของสหกรกรณ์ อิบนูอัฟฟาน เพื่อมอบป้ายสนับสนุน กิจกรรมงาน มหกรรมแสดงสินค้า
มีผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
และผู้ประกอบการจากประเทศมาเลเซียจัดแสดงสินค้า
เพื่อให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้
สร้างเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมใหม่
ในการจำหน่ายสินค้า

การจัดแสดงสินค้าระหว่างวันที่
27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 นี้


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย