ประกาศวันที่ 2 พ.ย. 2558 ผู้เข้าชม : 6554

เรื่องเด่น : โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายซะกาตและสวัสดิการสังคมร่วมกับอัลฟาลาห์ และศูนย์ประสาน สถาบันอัสสลามฯ เขตมอ.ปัตตานี

รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายชาริอะฮ์ ซะกาตและสวัสดิการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ทำการเปิดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ ฝ่ายซะกาตและสวัสดิการสังคมร่วมกับอัลฟาลาห์ และศูนย์ประสาน สถาบันอัสสลามฯ เขตมอ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 31 ต.ค-1 พ.ย 58 ณ วิทยาลัยการอาชีพ ปัตตานี


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย