ประกาศวันที่ 19 ม.ค. 2559 ผู้เข้าชม : 7696

เรื่องเด่น : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ อิสลามบีนา จำกัด.ในวาระที่ได้เปิดพิธีอาคารสำนักงานใหม่

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ อิสลามบีนา จำกัด.ในวาระที่ได้เปิดพิธีอาคารสำนักงานใหม่ ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการดำเนินงานธุรกรรมตามหลักชารีอะฮ์ อินชาอัลลอฮฺ เราจะเดินไปด้วยกันและบริการทางการเงินอิสลามเท่าที่จะสามารถกระทำได้ต่อไป อินชาอัลลอฮฺ


Comment Facebook

ออกแบบและพัฒนาโดย