ประมวลโครงการ : กองทุนซะกาตและสวัสดิการ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ทำการมอบทุนเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ "เสริมสร้างอาชีพ 1 สาขา 1 อาชีพ" ซึ่งในปีนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 390,000 บาท

โพสวันที่ : 03/10/2560 ( ผู้เข้าชม : 3119 ครั้ง )
ประมวลภาพ : กองทุนซะกาตและสวัสดิการ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ทำการมอบทุนเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ "เสริมสร้างอาชีพ 1 สาขา 1 อาชีพ" ซึ่งในปีนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 390,000 บาท

กองทุนซะกาตและสวัสดิการ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้ทำการมอบทุนเพื่อต่อยอดอาชีพให้กับสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ "เสริมสร้างอาชีพ 1 สาขา 1 อาชีพ" ซึ่งในปีนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 390,000 บาท และขอแสดงความยินดีกับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ทุกสาขาที่ได้รับทุนในโครงการนี้ อินชาอัลลอฮฺ สมาชิกจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้และช่วยเหลือสังคมรอบๆข้างต่อไป

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3

ออกแบบและพัฒนาโดย