ประมวลโครงการ : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด อบรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ Marketing 4.0 โดยวิทยากร จาก มอ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 13 สาขา ณ.ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

โพสวันที่ : 28/11/2560 ( ผู้เข้าชม : 2564 ครั้ง )
ประมวลภาพ : สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด อบรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ Marketing 4.0 โดยวิทยากร จาก มอ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 13 สาขา ณ.ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด อบรมประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ Marketing 4.0 โดยวิทยากร จาก มอ.ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมอบรม เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่จาก 13 สาขา ณ.ห้องประชุมใหญ่ สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ออกแบบและพัฒนาโดย