ประมวลโครงการ : สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคนคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี

โพสวันที่ : 27/05/2561 ( ผู้เข้าชม : 1318 ครั้ง )
ประมวลภาพ : สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคนคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี


สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคนคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากท่านสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 พร้อมทั้งคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ คณะผู้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 21 คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการและคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ออกแบบและพัฒนาโดย