ประมวลโครงการ : นาย หวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด พร้อมคณะ ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี โดยมี เลขากรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี เป็นผู้ให้ตอนรับ

โพสวันที่ : 12/02/2562 ( ผู้เข้าชม : 1165 ครั้ง )
ประมวลภาพ : นาย หวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด พร้อมคณะ ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี โดยมี เลขากรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี เป็นผู้ให้ตอนรับ

นาย หวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด พร้อมคณะ ได้เข้าพบปะเยี่ยมเยียน คณะกรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี โดยมี เลขากรรมการกลางอิสลาม จังหวัด ปัตตานี เป็นผู้ให้ตอนรับ

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ออกแบบและพัฒนาโดย