ประมวลโครงการ : 28/4/62 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาเบตง โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี อาทิเช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก คู่ค้า และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ขอขอบคุณทุนท่าน ณ โอกาสนี้

โพสวันที่ : 28/04/2562 ( ผู้เข้าชม : 444 ครั้ง )
ประมวลภาพ : 28/4/62 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาเบตง โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี อาทิเช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก คู่ค้า และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ขอขอบคุณทุนท่าน ณ โอกาสนี้

28/4/62 สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด ได้เปิดอาคารสำนักงานใหม่ สาขาเบตง โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดี อาทิเช่น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิก คู่ค้า และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด ขอขอบคุณทุนท่าน ณ โอกาสนี้

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

ออกแบบและพัฒนาโดย