ประมวลโครงการ : ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด ได้มีการรับมอบ source code โปรแกรม ประจำปี 2562 จาก อาร์ดีเซอร์วิส โดยมีนายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์ให้เกียรติมารับมอบด้วยตนเอง

โพสวันที่ : วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ( ผู้เข้าชม : 1683 ครั้ง )
ประมวลภาพ : ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด ได้มีการรับมอบ source code โปรแกรม ประจำปี 2562 จาก อาร์ดีเซอร์วิส โดยมีนายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์ให้เกียรติมารับมอบด้วยตนเอง

18/06/62  ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด ได้มีการรับมอบ source code โปรแกรม ประจำปี 2562
จาก อาร์ดีเซอร์วิส โดยมีนายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี
ผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์ให้เกียรติมารับมอบด้วยตนเอง
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2
สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

ออกแบบและพัฒนาโดย