ประมวลโครงการ : ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟาน จำกัด ได้จัดอบรมสมาชิกแพคเกจฮัจย์อิบนุอัฟฟาน รุ่นที่ 19/2562 ครั้งที่ 2 นวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด

โพสวันที่ : นที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ( ผู้เข้าชม : 2390 ครั้ง )
ประมวลภาพ : ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟาน จำกัด ได้จัดอบรมสมาชิกแพคเกจฮัจย์อิบนุอัฟฟาน รุ่นที่ 19/2562 ครั้งที่ 2 นวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด

ทางสหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟาน จำกัด ได้จัดอบรมสมาชิกแพคเกจฮัจย์อิบนุอัฟฟาน รุ่นที่ 19/2562
ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอฮ์มาน
จะปะกียาและนายแพทย์ซุลกิฟลี ยูโซะ มาให้ความรู้ในครั้งนี้ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
สหกรณ์อิสลามอิบนุอัฟฟาน จำกัด

 
 
สถานที่ :

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

ออกแบบและพัฒนาโดย