ประมวลโครงการ : ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดโครงการพบปะสมาชิก กลุ่มม่วงเตี้ยอามานะห์ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โพสวันที่ : วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ( ผู้เข้าชม : 1114 ครั้ง )
ประมวลภาพ : ทางสหกรณ์ฯ ได้มีการจัดโครงการพบปะสมาชิก กลุ่มม่วงเตี้ยอามานะห์ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ทางสหกรณ์ฯได้มีการจัดโครงการพบปะสมาชิก กลุ่มม่วงเตี้ยอามานะห์   อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

โดยมีการให้ความรู้กับสมาชิกในพื้นที่ และมอบซะกาตแก่ผู้มีสิทธิได้รับซะกาต

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

ออกแบบและพัฒนาโดย