ประมวลโครงการ : นายอิบรอเฮม แวเต๊ะ ผู้จัดการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน สมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ได้เข้าพบปะและสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนสหกรณ์สาขาตันหยงมัส เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สาขาตันหยงมัส

โพสวันที่ : 24 กรกฎาคม 2562 ( ผู้เข้าชม : 953 ครั้ง )
ประมวลภาพ : นายอิบรอเฮม แวเต๊ะ ผู้จัดการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน สมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน ได้เข้าพบปะและสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนสหกรณ์สาขาตันหยงมัส เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สาขาตันหยงมัส

24 กรกฎาคม 2562
นายอิบรอเฮม แวเต๊ะ ผู้จัดการสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ตะอาวุน
สมาชิกสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน
ได้เข้าพบปะและสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนสหกรณ์สาขาตันหยงมัส
เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน สาขาตันหยงมัส

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ออกแบบและพัฒนาโดย