ประมวลโครงการ : ตัซกีเราะห์จากตัวแทนเจ้าหน้าที่

โพสวันที่ : 17/02/2563 ( ผู้เข้าชม : 96 ครั้ง )
ประมวลภาพ : ตัซกีเราะห์จากตัวแทนเจ้าหน้าที่

_

ทุกเช้าวันทำงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์อิบนูอัฟฟาน สำนักงานใหญ่
ทุกคนจะรวมตัวกัน เพื่อรับฟังตัซกีเราะห์จากตัวแทนเจ้าหน้าที่
เพื่อการย้ำเตือนการงานให้เกิดความเป็นบารอกัต
สร้างขวัญกำลังใจในทุกวันก่อนริเริ่มงาน
 อีกทั้งยังเป็นการพบปะยามเช้าของเจ้าหน้าที่
ก่อนแยกยายกันไปทำหน้าที่ของตนเอง

สถานที่ :

  • 1

ออกแบบและพัฒนาโดย