ประมวลโครงการ : นายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่และนายมารุดดีน สาอุ หัวหน้าฝ่ายดูแลระบบสหกรณ์ เข้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบ ATM ในสหกรณ์อิสลาม ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

โพสวันที่ : 24/08/2560 ( ผู้เข้าชม : 2231 ครั้ง )
ประมวลภาพ : นายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่และนายมารุดดีน สาอุ หัวหน้าฝ่ายดูแลระบบสหกรณ์ เข้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบ ATM ในสหกรณ์อิสลาม ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

24/8/60 นายหวันอับดุลรอณี เหละดุหวี ผู้จัดการใหญ่และนายมารุดดีน  สาอุ หัวหน้าฝ่ายดูแลระบบสหกรณ์ เข้าร่วมกับคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบ ATM ในสหกรณ์อิสลาม ของเครือข่ายสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย ได้เข้าศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี เพื่อแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบ ATM ในสหกรณ์ ซึ่งทาง สอ.ครูสุราษฎร์ธานี ได้ให้บริการ ATM แบบออนไลน์ กับ ธนาคารกรุงไทย มาแล้ว 3 ปี ได้รับการตอบรับจากสมาชิกที่ดี และให้บริการได้อย่างครอบคลุม และทั่วถึงมากขึ้น ถือเป็นอีกนวัตกรรมที่น่าสนใจ/มีความจำเป็นในการบริการ..
# เพื่อนำมาสู่การพัฒนาและใช้ในสหกรณ์อิสลามต่อไป..อินชาอัลลอฮ

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3

ออกแบบและพัฒนาโดย