ประมวลโครงการ : การอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ตุลาคม 2560

โพสวันที่ : 04/10/2560 ( ผู้เข้าชม : 2731 ครั้ง )
ประมวลภาพ : การอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 4 ตุลาคม 2560

ในวันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางกองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ สหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน จำกัด  ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ห้องประชุม สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน จำกัด สาขาสายบุรี  ซึ่งมีการอบรมเรื่อง “การบริหารและการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจภาคครัวเรือน”  วิทยากร โดย ผศ.อับดุลรอชีด เจะมะ และเรื่อง “การจัดการชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” วิทยากร โดย นายไซฟุดดิน เหร็มมา ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย สมาชิกกองทุนอิบนูอัฟฟานอามานะห์ และเจ้าหน้าที่ทั่วไป  การอบรมครั้งนี้ทำให้สมาชิกกองทุนฯ ได้เรียนรู้หลักการ แนวทางวางแผนเศรษฐกิจภาคครอบครัว  และมีการวางแผนเพื่อการศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  

สถานที่ :

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ออกแบบและพัฒนาโดย